تلوزیون آلتون
تلوزیون آلتون
تلوزیون آلتون
دنبال کننده
5
منتال گیم در بیلیارد - قسمت دوم
00:09:42
1059 بازدید. دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت سوم
00:09:50
1132 بازدید. دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت اول
00:09:58
1035 بازدید. یکشنبه, اسفند 05, 1397
راهنمای ورود به سایت آلتون کوچ(سایت تجویز تمرین تخصصی)
00:01:42
443 بازدید. پنجشنبه, آبان 17, 1397
راهنمای ثبت نام و یا ورود به سایت (سایت تجویز تمرین تخصصی)
00:01:19
417 بازدید. پنجشنبه, آبان 17, 1397
راهنمای تنظیم محیط کار در سایت تجویز تمرین (آلتون کوچ)
00:03:51
537 بازدید. پنجشنبه, آبان 17, 1397
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت اول
00:06:17
737 بازدید. پنجشنبه, آبان 10, 1397
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت دوم
00:06:35
634 بازدید. پنجشنبه, آبان 10, 1397
بدترین راه برای از دست دادن فریم برای توپ مشکی
00:04:04
933 بازدید. پنجشنبه, خرداد 17, 1397
صحنه آهسته تکنیک ها/علم و تکنیک
00:03:24
788 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
قرمز به سیاه برای پیروزی
00:02:10
685 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
تمرین کنترل توپ
00:09:52
1993 بازدید. پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397