تلوزیون آلتون
تلوزیون آلتون
تلوزیون آلتون
دنبال کننده
5
منتال گیم در بیلیارد - قسمت دوم
00:09:42
1115 بازدید. دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت سوم
00:09:50
1217 بازدید. دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت اول
00:09:58
1100 بازدید. یکشنبه, اسفند 05, 1397
راهنمای ورود به سایت آلتون کوچ(سایت تجویز تمرین تخصصی)
00:01:42
498 بازدید. پنجشنبه, آبان 17, 1397
راهنمای ثبت نام و یا ورود به سایت (سایت تجویز تمرین تخصصی)
00:01:19
476 بازدید. پنجشنبه, آبان 17, 1397
راهنمای تنظیم محیط کار در سایت تجویز تمرین (آلتون کوچ)
00:03:51
617 بازدید. پنجشنبه, آبان 17, 1397
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت اول
00:06:17
801 بازدید. پنجشنبه, آبان 10, 1397
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت دوم
00:06:35
689 بازدید. پنجشنبه, آبان 10, 1397
بدترین راه برای از دست دادن فریم برای توپ مشکی
00:04:04
969 بازدید. پنجشنبه, خرداد 17, 1397
صحنه آهسته تکنیک ها/علم و تکنیک
00:03:24
869 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
قرمز به سیاه برای پیروزی
00:02:10
717 بازدید. ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
تمرین کنترل توپ
00:09:52
2028 بازدید. پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397