منتال گیم در بیلیارد - قسمت دوم
00:09:42
1033 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت سوم
00:09:50
1095 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت اول
00:09:58
1010 بازدید
یکشنبه, اسفند 05, 1397
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت اول
00:06:17
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت دوم
00:06:35
ضربات یک مربی
00:00:31
851 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:47
629 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
برک یک مربی در حال تدریس
00:00:38
690 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:28
743 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:22
643 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
مراحل کیواکشن
00:00:08
580 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل کیو اکشن در ضربات استان
00:00:52
881 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397