منتال گیم در بیلیارد - قسمت دوم
00:09:42
1059 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت سوم
00:09:50
1132 بازدید
دوشنبه, اسفند 06, 1397
منتال گیم در بیلیارد - قسمت اول
00:09:58
1035 بازدید
یکشنبه, اسفند 05, 1397
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت اول
00:06:17
آیا در کنار بیلیارد بدنسازی لازم است؟قسمت دوم
00:06:35
ضربات یک مربی
00:00:31
883 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:47
656 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
برک یک مربی در حال تدریس
00:00:38
715 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:28
786 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
ضربات یک مربی
00:00:22
672 بازدید
یکشنبه, تیر 10, 1397
مراحل کیواکشن
00:00:08
606 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397
کنترل کیو اکشن در ضربات استان
00:00:52
899 بازدید
ﺳﻪشنبه, خرداد 08, 1397