تمرین کنترل توپ
00:09:52
1992 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
 سیستم چشم
00:05:06
573 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
سیستم چشم قسمت دوم
00:04:07
500 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
 سیستم های هدفKick Shot
00:05:20
487 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
تکنیک های بریک شات
00:05:19
2819 بازدید
پنجشنبه, اردیبهشت 27, 1397
4 Rails Kick Shots Drill 1 - Bida tập thể dục - Pool & Billiard training lesson
00:02:05
441 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
8-Ball Game situation #1- Pool & Billiard Training Lesson
00:00:49
479 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
23 Kick Shots Frozen Rail Cue Ball Drill #1 with Aiming System - Pool & Billiard training lesson
00:02:55
Basics of Trickshots and Skillshots - Pool & Billiard Training Lesson by PoolShot.org
00:04:20
511 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
سیستم چشم-خط مرکز
00:02:01
579 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
زاویه تقارن توپ سیستم هدف-قسمت6
00:04:02
1724 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397
تکنیک هدف گیری
00:03:19
2216 بازدید
چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397